Klub Sportowy
CKS-ORKA Szczecin

WATERPOLO • TRIATHLON • PIŁKA NOŻNA
Regulamin

  HOME    Regulamin    

Regulamin świadczenia usług z Przelewy24

2022-09-08

Stowarzyszenie Sportowe KS CKS-ORKA SZCZECIN
70-803 Szczecin,
ul. Miernicza 5/8
NIP: 955-231-82-88, REGON: 321009610, KRS 0000385563

Konto bankowe: 67 1050 1559 1000 0090 9162 2903
Bank: ING Bank Śląski

§ 1. Odstąpienie od członkostwa.

1. Klubowicz może zrezygnować z zajęć i członkostwa bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez wyrażenie woli rezygnacji. Klubowicz zobowiązany jest przesłać swoje oświadczenie drogą mailową na adres amp.cks@gmail.com.

2. Klub może anulować członkostwo Klubowicza w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, jeżeli w opinii Klubu kontynuacja członkostwa z Klubowiczem może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego i niniejszym Regulaminem.

3. Klub może anulować członkostwo Klubowicza w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, jeżeli:

a. Klubowicz naruszy warunki członkostwa;

b. Klubowicz zalega z płatnością co najmniej 2 (dwóch) opłat miesięcznych i nie zostaną one uregulowane pomimo powiadomienia Klubowicza o zaległości i wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty. W przypadku, gdy osoba, z której anulowano członkostwo z powodu braku płatności chciałaby ponownie zostać Klubowiczem, Klub może uzależnić zawarcie nowego przystąpienia do członkostwa od zapłaty wszystkich zaległości wynikających z poprzedniej deklaracji członkowskiej.

§ 2. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące działalności Klubu należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: amp.cks@gmail.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. 
Partnerzy
Centrum Kszta�cenia Sportowego, Szczecin, ul. Rydla 49

Szczecin

WOPR Szczecin

OKS Prawobrzeże

prawobrzeze.info

media-projekt.pl, tworzenie stron www
Zobacz więcej
Znajdź nas na poralach społecznościowych !!!
Zobacz dodatkowe materiały.
Zdjęcia

Nasze cele

Młodzież

Wychowywać przez ciężką pracę i dyscyplinę na treningach

Zawody sportowe

Zawsze dawać z siebie wszystko, choćby brakowało już sił i motywacji

Wsparcie

Pomagać sobie nawzajem, uczyć się od siebie, podpatrywać i naśladować

Rodzice

Współpracować z rodzicami na każdym etapie szkolenia dzieci i młodzieży

Wspólne wyjazdy

Integrować się wzajemnie poprzez wspólne uczestnictwo w zawodach i treningach

Sukcesy

Starać się być najlepszym - na pływalni, rowerze, boisku, zawodach, w szkole i poza szkołą.

Nasi trenerzy