Klub Sportowy
CKS-ORKA Szczecin

WATERPOLO • TRIATHLON • PIŁKA NOŻNA
News

  HOME    News    

Nowe Władze Stowarzyszenia

2022-03-25

W czwartek 17. Marca 2022 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Podczas zebrania zostały podjęte dwie istotne uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na podstawie zatwierdzonych sprawozdań merytorycznych i finansowych za Drugą Kadencję, która trwała w latach 2016-2022. Druga uchwała dotyczyła wyboru nowej Komisji Rewizyjnej oraz nowego Zarządu Stowarzyszenia na Trzecią Kadencję, która potrwa przez lata 2022-2027.

W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Paweł Pałka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Patrycja Wrzosek - Członek Komisji Rewizyjnej,

Piotr Kuś - Członek Komisji Rewizyjnej,

którym zostały nadane powyższe funkcje podczas pierwszego Zebrania Komisji Rewizyjnej.

Do nowego Zarządu powołani zostali:

Krzysztof Zaworski - Prezes Zarządu,

Damian Kacperski - Członek Zarządu,

Jarosław Dąbrowski - Członek Zarządu.

Powyższe funkcje zostały nadane przedstawicielom Zarządu podczas pierwszego Zebrania.

Przypominamy, że 12.04.2021 kończyła się kadencja Zarządu Stowarzyszenia Stowarzyszenia KS CKS-ORKA SZCZECIN. Na podstawie artykuł 10 ust. 1f ustawy - Prawo o stowarzyszeniach

Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Druga Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej były wydłużone automatycznie.


 

Partnerzy
Centrum Kszta�cenia Sportowego, Szczecin, ul. Rydla 49

Szczecin

WOPR Szczecin

OKS Prawobrzeże

prawobrzeze.info

media-projekt.pl, tworzenie stron www
Zobacz więcej
Znajdź nas na poralach społecznościowych !!!
Zobacz dodatkowe materiały.

Nasze cele

Młodzież

Wychowywać przez ciężką pracę i dyscyplinę na treningach

Zawody sportowe

Zawsze dawać z siebie wszystko, choćby brakowało już sił i motywacji

Wsparcie

Pomagać sobie nawzajem, uczyć się od siebie, podpatrywać i naśladować

Rodzice

Współpracowac z rodzicami na każdym etapie szkolenia dzieci i młodzieży

Wspólne wyjazdy

Integrować się wzajemnie poprzez wspólne uczestnictwo w zawodach i treningach

Sukcesy

Starać się być najlepszym - na pływalni, rowerze, boisku, zawodach, w szkole i poza szkołą.

Nasi trenerzy